Välkommen till Vossloh Nordic

Nordens ledande leverantör inom spårteknik

Vossloh är Nordens ledande leverantör och ett av världens ledande företag med heltäckande kompetens inom allt som rör modern spårteknik.

Vossloh är ett av världens ledande järnvägsteknikföretag. Infrastruktur för järnväg är vår kärnverksamhet och vi erbjuder kunder över hela världen kompletta lösningar från en enda leverantör. Genom våra leveranser bidrar vi till säkra, hållbara och miljövänliga transporter av människor och varor. Vossloh AG är ett börsnoterat företag med i genomsnitt 3 786 anställda och som under år 2019 sålde varor och tjänster för 916,4 miljoner euro.

Detta är Vossloh

Vossloh presenterar framtidens smarta järnväg: Sömlösa transporter med maximal tillgänglighet genom Vosslohs många lösningar – The Smart Rail Track by Vossloh.