Chartrade tåg till personalresan

Två lok och personalvagnar från 60-talet, chartrade från Nässjö järnvägsmuseum – det var Vosslohs transport till bolagets medarbetardagar 2019. Där diskuterades bland annat företagets värderingar.

När alla medarbetare på Vossloh i Sverige skulle samlas för medarbetardagar i slutet av mars var tåg det naturliga transportvalet. Bolaget kontaktade Nässjö järnvägsmuseum och chartrade två gamla Rapidlok och personvagnar från 60-talet som de överraskade personalen med.

För att göra resan smidig letade man efter en lämplig konferenslokal längs med spåren mellan Örebro och Ystad – där Vossloh har sina svenska fabriker. Valet föll på Tranås Badhotell, tio minuters promenad från stationen i Tranås.

– Det blev en trevlig och social resa där vi kunde gå runt och prata lite. Vi satt otroligt bekvämt i de fina gamla tågen, som också hade restaurangvagnar. Samtidigt så var det lite som när man var barn, då man kunde rulla ner rutorna på tåget, säger Christina Ohlson, HR-chef på Vossloh.

Den mentala resan

Efter färden med de gamla tågen fortsatte medarbetarna resan på ett mentalt plan i Tranås, med Framtidståget. Det är vad man på bolaget kallar sin utvecklingsresa inom arbetskulturen. På Vossloh har man arbetat med detta i flera år, bland annat genom att kraftigt öka säkerhetsmedvetenheten inom bolaget. Men med de mjuka värdena, som till exempel värderingar, hade man ditintills bara arbetat på chefsnivå. Nu tog Vossloh ytterligare ett steg på resan, och involverade samtliga medarbetare i samtalen.

– Vi kom bland annat fram till att vi ska bli bättre på att prata och hjälpa varandra mer över avdelningsgränserna, att vi behöver vara tydligare med att ange syftet med möten och att vi vill skapa en positiv feedback-kultur, säger Christina Ohlson.

För första gången bjöd Vossloh även in en kund till samtalen.

– Den direkta kommunikationen med företagets viktigaste kund frigjorde mycket energi hos personalen. Det finns en enorm kraft i en organisation som förstår hur man själv bidrar till kundnöjdhet.

– Detta var nästa steg på vår resa, som handlar om hur viktig vår företagskultur, beteenden och värderingar är. Vi kommer att fortsätta jobba med detta framöver. Och förhoppningsvis åker vi tåg även till framtida medarbetardagar – det är mycket bekvämare än buss.