Brobyte i svårtillgänglig terräng

Precis bredvid den högtrafikerade Gardemobanen i Norge, mitt ute i otillgänglig terräng, behövde norska Jernbaneverket byta ut en bro. Det löste entreprenören genom att hyra in Vosslohs spårbundna Kirowkran – som för första gången i världshistorien fick lyfta en bro.

Kort om projektet

Uppdrag: Brobyte med spårbunden kran.
Plats: Loenga station, Norge.
Kund: Jernbaneverket.

Behovet av underhåll på det norska järnvägsnätet är stort och många broar behöver bytas ut. I normala fall använder man vanliga mobila kranar för att byta ut en bro. Men runt omkring den gamla stålbron vid Loenga station fanns det inte utrymme för sådana kranar.

– Området är väldigt trångt. Den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen Gardermobanen går precis intill på ena sidan och på andra sidan är terrängen väldigt kuperad och trång, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh. För att byta ut bron valde därför entreprenören Norsk Jernbanedrift att kontakta Vossloh.

Kran på spår lösningen

Med hjälp av sin spårbundna Kirowkran, och en personalstyrka på totalt fyra personer, kunde Vossloh komma till att arbeta i området. Arbetslaget lyfte bort den gamla stålbron och transporterade sedan dit en ny åtta meter lång helgjuten betongbro på 35 ton.

Förutom broarna lyfte Kirowkranen även bort stenblock som legat under den gamla bron för att skapa utrymme åt de nya brofundamenten, som göts på plats.

– Entreprenören Norsk Jernbanedrift hade räknat med fem minuter per sten för de cirka 60 stenar som skulle bort. Men det var väldigt välplanerat och entreprenören hade en massa folk som fäste expanders med krokar i stenarna, så vi klarade det på fyra minuter per sten.

Området är väldigt trångt. Den dubbelspåriga Gardermobanen går precis intill på ena sidan och på andra sidan är terrängen väldigt kuperad och trång

Klart innan tidplan

Den verkliga utmaningen började när transporten kom fram till tunneln. De 25 meter långa växeldelarna transporterades på 30 meter långa trailers i den trånga och krökta tunneln. Det var också viktigt att växeldelarna lastades i rätt riktning eftersom det är för trångt att vända dem nere i tunneln.

Innan arbetet satte igång kretsade Fredrik Johanssons funderingar kring hur de exakt skulle gå till väga för att kunna lyfta betongbron, något som de aldrig gjort förut. Men lyftet gick till och med över förväntan.

– Arbetet flöt på bra och det var inga problem alls att hitta brons jämvikt vid lyftet. Entreprenören hade med millimeterprecision borrat in krokar i betongbron.

Under den första nattens arbete blev Vossloh klara med arbetet cirka tre timmar före tidplan, så att det även gick att gjuta fästet till den nya bron tidigare än planerat. Och det tredje och sista dygnet blev de färdiga vid tiotiden på kvällen, även det tidigare än beräknat. Kunden blev väldigt nöjd med lyftet, menar Fredrik Johansson.

– Alla är fantastiskt nöjda. Vi åkte därifrån med flaggan i topp.

Enda alternativet

Detta var första gången som Vossloh använder kranen till att lyfta en bro. Men Fredrik Johansson tror att det kommer bli av vid fler tillfällen.

– Är i skriande behov av brobyten. De har många broar och de är en utsatt del av järnvägen samtidigt som underhållet är väldigt eftersatt. I de fall där man inte kan komma åt med en vanlig mobil kran så är vår Kirowkran alternativet.

Det fanns inte utrymme för vanliga, mobila kranar vid arbetsplatsen.