Spårvagnar klättrar på Djurgården

En klätterväxel från Vossloh gjorde att Stockholms läns landsting slapp ersätta spårvagnslinje 7 med bussar. Det är en lösning som har sparat mycket pengar.

För att inte behöva stänga ner spårvagnslinje 7 vid ombyggnationen av hållplatsen utanför Nordiska museet har SLL beställt klätterväxlar från Vossloh. De monteras direkt på gatan och gör att en spårvagn kan korsa över från ett spår till ett annat.

Klätterväxel på Djurgården

Uppdrag: Leverera fem klätterväxlar samt installera en klätterväxel.
Plats: Stockholm.
Kund: Stockholms läns landsting.

För att förbättra tillgängligheten vid hållplatser på Djurgården i Stockholm bestämde Stockholms läns landsting, SLL, att dessa skulle byggas om. En av dessa är hållplatsen utanför Nordiska museet där det finns dubbelspår för spårvagnslinje 7.

Kostnadseffektiv lösning

För att kunna bygga om hållplatserna behövde man kunna stänga av ett körfält åt gången, men det fanns inga växlar i närheten som kunde styra om trafiken till enkelspår under ombyggnationen.

Istället kontaktade SLL Vossloh och frågade om de kunde leverera en klätterväxel som gör att spårvagnen kan köra över från ena spåret till det andra. Det ger stora fördelar till SLL.

– Alternativet till klätterväxeln vore att stänga spårvagnslinjen helt – det hade inneburit en helt annan totalkostnad för projektet. Dels hade tågpersonalen fått gå hemma med betalning, dels hade man fått utgifter för bussar och busschaufförer, säger Anders Ahlquist, marknadschef på Vossloh Nordic Switch System. Han menar att klätterväxlar är en väldigt effektiv lösning, inte minst eftersom de förhållandevis enkelt går att flytta mellan olika platser.

Klätterväxlar är däremot ingen storsäljare så vi tillverkar dem på beställning och måttanpassar dem efter spåravståndet där de ska användas, säger Anders Ahlquist.

Innan klätterväxeln monterades utanför Nordiska museet gjorde Vossloh en riskanalys. Klätterväxlar är nämligen inte lika stabila som nedgrävda konventionella växlar. Därför inspekterades växeln regelbundet medan den var i gång. Dessutom satte man upp grindar för att hålla bil¬trafiken borta och spårvagnarnas hastighet begränsades till fem kilometer i timmen när de klättrade över växeln.

Problem att lösa

– Klätterväxeln utanför Nordiska museet monterades under hösten 2014. Efter två månader bytte man sida på växeln. Det var ett arbete som inte var helt okomplicerat.

När vi besiktigade platsen såg vi att körbanan inte var tillräckligt jämn för att lägga växeln. Därför fick man först fräsa bort ett lager asfalt och lägga på ny, säger Anders Ahlquist.

Den största utmaningen var dock tiden. Det tillgängliga tidsspannet för att montera växeln var endast från söndag kväll till måndag morgon för att minimera trafikstörningen.

– Men allting gick enligt plan, vi hann få allting på plats.

Arbetet blev klart i november samma år, men det innebär inte att klätterväxlarna har gjort sitt. De är gjorda i det slitstarka högfasthetsstålet Hardox 400 och kommer att hålla väldigt länge.

– Jag har hört att SLL ska använda klätterväxlarna i andra projekt i Stockholm. Dessutom beställde kunden flera olika klätterväxlar med fem olika spåravstånd, så de har så att de klarar sig i framtiden, säger Anders Ahlquist.