Klattervaxel sparar pengar – om och om igen

Tack vare utbytbara spårdelar kan Stockholms läns landsting placera sin klätterväxel från Vossloh var som helst längs spårvägen – oberoende av spåravståndet. Det gör att man slipper dyra ersättningsbussar. Den senaste placeringen var på hårt trafikerade Hamngatan.

Med hjälp av en klätterväxel från Vossloh slipper Stockholms läns landsting att stänga av spårväg vid underhåll av spårvägen, som här på Hamngatan. Det är en billigare lösning än att sätta in ersättningsbussar.

Klätterväxel på Hamngatan

Uppdrag: Projektera placering av klätterväxel.
Plats: Stockholm.
Kund: Stockholms läns landsting.

I början av år 2014 levererade Vossloh en klätterväxel åt Stockholms läns landsting, SLL, som gör det möjligt för spårvagnar att klättra över från ett spår till ett annat. Det innebär att SLL kan arbeta på en spårsträcka utan att spårtrafiken behöver stängas av.

Vossloh har designat växeln för en lång hållbarhet och har av samma anledning byggt den i högfasthetsstål med en hårdhet på 400HB. På så sätt har spårväxeln kunnat användas flera gånger sedan den första placeringen på Djurgården.

– Klätterväxeln är en succé och används gång på gång av SLL. Den slits inte eftersom designen och materialet är av väldigt hög kvalitet, säger Teddy Mastborn, Key Account Manager på Vossloh.

Under sommaren 2016 har spårväxeln legat på Hamngatan bredvid Kungsgården där SLL har utfört underhållsarbeten.

Skräddarsydd placering

Förhållandena vid Kungsgården är speciella med många faktorer att ta hänsyn till – inte minst den intensiva trafiken.

– Klätterväxeln kan inte ligga var som helst, det finns många restriktioner för placeringen. Som tur är lyckades vi hitta en placering som fungerar för växeln utan att trafiken påverkas, säger Teddy Mastborn.

Klätterväxeln levererades med åtta utbytbara spåravstånd för att kunna användas på många olika platser. Men förutsättningarna vid Kungsgården gjorde att ingen av de åtta spåravstånden gick att använda där. Därför tog Vossloh fram anpassade spårdelar, diagonaler, med skräddarsydda spåravstånd specifikt för placeringen.

– Vi stödjer kunden i varje projekt där klätterväxeln används genom att vi projekterar växelns placering och anpassar den efter förutsättningarna på platsen, säger Teddy Mastborn.

Samtidigt uppdaterade Vossloh den handbok som levererades tillsammans med klätterväxeln och som används av den installerande entreprenören.

Varför vill SLL använda en klätterväxel?

– Den gör att de kan fortsätta använda spårbunden trafik och slipper sätta in ersättningsbussar som är mycket dyrare och som inte alltid fungerar rent logistiskt. Passagerarkapaciteten är mycket lägre på bussar och det finns inte plats för dem på de redan överbelastade vägarna i Stockholm, säger Teddy Mastborn.

När klätterväxeln tas bort från Kungsträdgården i slutet av sommaren 2016 flyttas den direkt till Tvärbanan i Sickla.