Ballastfritt på botten

Citybanan ska avlasta överbelastade Stockholm Centralstation. Vossloh levererar växlar till projektet samt samordnar logistiken på 24 meters djup.

Söderströmstunneln ligger på mellan 14 och 24 meters djup i Söderström och förbinder Riddarholmen med Söder Mälarstrand.

Citybanan och Söderströmstunneln

Uppdrag: Projektering, samordning av leveranser samt leverans av spårväxlar, räls, urspårningsräls och elastisk matta.
Plats: Stockholm.
Kund: Trafikverket.

För att separera Stockholms pendeltåg från annan tågtrafik som passerar genom centrala Stockholm byggs Citybanan. Den cirka sex kilometer långa järnvägstunneln under Stockholms innerstad driftsätts 2017. Den fördubblar kapaciteten i staden med sina dubbla spår och en service- och räddningstunnel.

Vossloh levererar bland annat slipers och 31 stycken spårväxlar till Citybanan. Men den största utmaningen står en kort sträcka på cirka 500 meter för. Den ligger på mellan 14 och 24 meters djup i Söderström och förbinder Riddarholmen med Söder Mälarstrand.

Samordnade leveranser

Den stora utmaningen med bygget av Söderströmstunneln har varit logistiken. Eftersom tunneln ligger mitt inne i centrala Stockholm krävdes det samordnade transporter hit, i vissa fall av både följebilar och poliseskort.

– Vi har samordnat projektering och leveranser, vilket har gett stora vinster i både tid och pengar, säger Hans Green, marknadschef på Vossloh. Den stora vinsten med färre mellanhänder är en direktlänk mellan spårväxeltillverkningen och järnvägssystemet.

– Det ger en helhetssyn när vi diskuterar projektet – inklusive logistikfrågorna. Resultatet blir det bästa möjliga, säger Hans Green.

Vossloh samordnar logistiken vid bygget av Söderströmstunneln, vilket sparar både tid och pengar. Dessutom har företaget varit involverat i tunnelprojekteringen.

Sparsamt utrymme

Den verkliga utmaningen började när transporten kom fram till tunneln. De 25 meter långa växeldelarna transporterades på 30 meter långa trailers i den trånga och krökta tunneln. Det var också viktigt att växeldelarna lastades i rätt riktning eftersom det är för trångt att vända dem nere i tunneln.

För att säkerställa att transporten var möjlig, gick Vossloh igenom tunneln ett flertal gånger och mätte hur bred och hög den var hela vägen ner.

– Vi har byggt och kvalitetssäkrat spåren på fabrik för att sedan demontera dem och transportera allt i delar. Sedan har vi krypkört ner i tunneln innan allt kunde monteras ihop igen på plats, säger Hans Green.

Ballastfritt system

Precis innan sänktunneln ligger kryssväxlar från Vossloh som lagts på vanlig ballast. Nere i tunneln har spåren däremot monterats med Vosslohs ballastfria system, ingjutet i tunnelsegmenten som lagts på botten.

– Det är första gången någonsin som vi gjuter in den nya växelgenerationen 60E, säger Hans Green.

För att minimera störande vibrationer i centrala Stockholm ligger dessutom en 4 000 kvadratmeter stor vibrationsdämpande matta under spårets betongplatta. Vossloh har också levererat urspårningsrälen, som ska förhindra att tåg åker in i tunnelväggen vid en eventuell olycka.