Utbytta spårväxlar på tre dagar istället för tre veckor

Tolv växlar att byta i ett minimalt utrymme på Oslo Sentralstasjon. Utan Vosslohs Kirowkran hade arbetet tagit tre veckor. Med kranen och arbete i treskift var det istället klart på tre dagar.

Trångt utrymme och mycket folk som arbetade ute på spåren gjorde att den enda kran som var möjlig att använda vid Oslos Sentralstasjon var Vosslohs Kirowkran.

Oslo Sentralstasjon

Uppdrag: Prefabricering, leverans och installation av två spårkorsningar, fem enkelväxlar och fem dubbla korsningsväxlar.
Plats: Oslo.
Kund: Baneservice.

Under månadsskiftet juni-juli 2016 var sju av sjutton spår på Oslo Sentralstasjon avstängda. Anledningen var ett omfattande renoveringsarbete av spåren. Hela signalsystemet och all el skulle bytas ut. Samtidigt skulle 12 ålderstigna spårväxlar på träslipers bytas mot moderna växlar på betongslipers. Vossloh var på plats för att byta ut växlarna – två spårkorsningar, fem enkelväxlar och fem dubbla korsningsväxlar. Alla dessa växlar skulle dessutom bytas ut på väldigt kort tid – endast tre dagar.

Myriad av växlar och liten yta

Oslo Sentralstasjon är ett komplext område med en myriad av växlar på en liten yta. Under arbetet var det samtidigt mycket utrustning och personal ute på spåren eftersom arbeten med signalsystemet och elen utfördes samtidigt som Vossloh la nya växlar. På grund av det begränsade utrymmet fanns det endast ett kranfordon som var möjligt att använda på platsen – Vosslohs Kirowkran. Utan den hade arbetet tagit betydligt längre tid.

– Om vi inte haft Kirowkranen hade alternativet varit att platsbygga växlarna och då hade man fått stänga av spåren i tre veckor, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh.

Högt installationstempo

Installationen av spårväxlarna var omfattande med många anslutningar som behövde platsbyggas av entreprenören. För att hinna inom tidsfristen på tre dagar såg Vossloh till att arbeta i ett högt tempo.

– Vi körde treskift i 12 timmar varje dag och bara matade på med växlar.

Om det inte varit för väntetiden under anslutningen mellan växlarna så hade Vossloh troligen klarat sig med ännu kortare tid.

– Arbetet gick så snabbt att vi fick vänta efterhand. Om vi hade kunnat mata fram växlarna utan avbrott så hade vi nog blivit klara på 24 timmar.

Förleveranser

För att arbetet skulle flyta på smidigt hade Vossloh redan tidigare, vid två tillfällen under maj och juni, transporterat sju av de 12 växlarna till Oslo Sentralstasjon.

– Det var en utmaning att hinna lossa alla växlarna. Spåret vara bara avstängt i tre timmar och vi var tvungna att snabbt få tillbaka vagnen till Sverige för andra leveranser. Det låg otroligt omfattande planeringsarbete bakom för att få ihop allting.

Vad fick ni för reaktioner på arbetet vid Oslo Sentralstasjon?

– Alla blev supernöjda. Vi fick mycket beröm från både beställaren Jernbaneverket och entreprenören Baneservice. De tackade oss för ett välplanerat och proffsigt utfört arbete. Till påsken 2017 fortsätter arbetet på Oslo Sentralstasjon. Då ska ytterligare fem växlar bytas ut och under sommaren 2017 byts ytterligare åtta växlar.