Hans förstahandsval: Vossloh

Efter att ha praktiserat på Vossloh var bolaget förstahandsvalet för Andreas Rydén efter avslutad gymnasieutbildning. Nu ansvarar han för den norska marknaden.

Andreas Rydén, Key account manager.

Andreas Rydén

Anställd på Vossloh sedan: Mellan år 1999–2012 (tjänstledig för studier 2003–2006) och sedan från år 2015.
Utbildning: Högskoleingenjör maskinteknik.
En vanlig dag på jobbet: Kundbesök, platsbesök och diskussioner om framtida projekt.

Andreas Rydén tillhörde den första årskullen av ett specialutvecklat teknikerprogram på gymnasieskolan i Ystad som var inriktat mot industrin. Eleverna på programmet studerade många fler timmar än elever på andra naturvetenskapliga program för att hinna läsa hela den breda utbildningen. Och varje sommarlov arbetade de på ett av de cirka tio företag som sponsrade programmet.

Den första årskullen fick dessutom ett unikt erbjudande: Garanterad anställning hos ett av samarbetsföretagen efter utförd utbildning.

– Vossloh var mitt förstahandsval eftersom jag tyckte att jobbet var spännande. Och jag hamnade här, det är jag glad för säger Andreas Rydén.

Blev högskoleingenjör

År 1999 fick han anställning som konstruktör på Vossloh i Ystad, där arbetet i mångt och mycket går ut på att konstruera växlar i ritprogrammet CAD. Efter fyra år på bolaget kände han att det var dags att komma ifrån och få en djupare utbildning. Därför tog han år 2003 tjänstledigt och begav sig till Högskolan i Halmstad där han pluggade till högskoleingenjör i maskinteknik.

Efter utbildningen återvända han till Vossloh där han fick en ny tjänst på marknadsavdelningen, som marknadskonstruktör.

– Då var jag bland annat med och ritade dokumenten till fabriksprefabriceringen av våra spårväxlar. Jag gjorde även växelspecifika ritningar och tog fram kundritningar till offerter.

Återvände till Vossloh

År 2012 slutade han på Vossloh för att få nya erfarenheter genom att arbeta som konsult. Detta upplägg varade fram till år 2015, när Andreas Rydén återigen anställdes direkt hos Vossloh. Denna gång som key account manager, en tjänst som innebär många kundbesök, platsbesök och diskussioner om framtida projekt.

– Kundbesöken handlar mycket om att undersöka vad det är för växlar som ligger ute i spår, kontrollera vad som behöver bytas ut och ge kunden lösningar med ersättningsdelar eller ersättningsväxlar, säger Andreas Rydén.

Hans ansvarsområde blev den norska marknaden. Där har han bland annat ansvarat för ett projekt på Oslo Sentralstasjon, dit Vossloh har levererat 116 spårväxlar under åtta år.

– Det var ett väldigt stort projekt som krävde mycket konstruktion för att få moderna kryssväxlar att passa in i det gamla befintliga spåret. Och det var extremt trångt på platsen med intensiv trafik, så det krävde omfattande planering att få allting på plats i tid. Jag är oerhört nöjd med hela vår leverans och att installationerna med vår Kirowkran fungerade perfekt. Allt vårt hårda arbete har bidragit till minskade störningar på Oslo Sentralstasjon.

Måste man ha jobbat som konstruktör för att kunna bli Key account manager?

– Det är en stor fördel eftersom det underlättar enormt mycket om man förstår tekniken. Branschen är väldigt unik och en spårväxel är komplicerad, det är inte bara fyra räler som ligger på marken

När är arbetet som roligast och mest meningsfullt?

– När det uppstår utmaningar som man får lösa tillsammans med kunden och med kollegorna som ett team, då är det som roligast.

Tre frågor till Andreas Rydén

1. Vad är det som är mest givande med ditt jobb?
– Att man får träffa många intressanta personer ute hos kunderna. Och när man får driva och få hem stora projekt, som kräver lite extra insatser med unika lösningar.

2. Om en vän ber dig att beskriva Vossloh som arbetsplats, vad säger du då?
– Det är en mycket intressant arbetsplats i en spännande bransch där det hela tiden är nya saker på gång. Det är trevliga medarbetare, en väldigt bra atmosfär och mycket goda framtidsutsikter. Det gör att det känns roligt att gå till jobbet.

3. Känner du dig stolt över att jobba på Vossloh?
– Ja, det gör jag eftersom jag trivs väldigt bra och eftersom vi leder utvecklingen av spårväxlar i Norden.

Tre egenskaper som behövs för en Key account manager på Vossloh enligt Andreas Rydén

1. Kvalitetsmedveten – så att allt blir rätt i slutänden.

2. Social – för att kunna känna av kunden.

3. Teknisk – för att förstå arbetet.