Vossloh prioriterar transporter på järnväg

Specialinhyrda extra långa godsvagnar underlättar järnvägslogistiken. Nu fortsätter Vossloh öka andelen järnvägstransporter av växeldelar.

En stor del av Vosslohs interna transporter sker via järnväg. I år, 2020, siktar vi på att nå 70 procent. Även vid transport till kund så använder vi järnvägen. Då skickas de prefabricerade växlarna på specialbyggda vagnar, som tack vare lutningen gör att de får plats inom det fria rummet.

6 000 ton gods transporterar Vossloh årligen från Ystad till Örebro. I fabriken i söder produceras nämligen räler och andra växeldelar som sedan skickas norrut. Där monteras delarna på slipers och blir till kompletta prefabricerade spårväxlar. Med en lastbil som kan lasta cirka 30 ton så innebär det 200 lastbilstransporter per år. För att minska sin miljöbelastning började bolaget år 2014 att styra om transporterna till järnvägen istället.

– När vi ökar järnvägstransporterna så minskar koldioxidutsläppen avsevärt eftersom nästan hela tågsträckan mellan Ystad och Örebro körs på el, säger Susanne Klyft, chef för miljö, hälsa och säkerhet på Vossloh och får medhåll från kollegan Tony Klameth, leveransplanerare på Vossloh:

– Miljömässigt så är det klockrent med järnväg. Det blir billigare också, 75 procent lägre kostnad jämfört med lastbilstransporter, men det är bara en bonus.

Specialinhyrda vagnar

Samtidigt som utsläppen blir lägre med järnvägstransporter så har en järnvägsvagn större lastkapacitet än en lastbil – den klarar hela 50 ton. En vanlig Rs-järnvägsvagn har dock en begräsning då den bara kan lasta längder upp till 19,5 meter. Jämför det med en maxlängd på 25 meter på en lastbil. Samtidigt är de längsta delarna till en svensk spårväxel upp till 24 meter.

För att lasta längder längre än 19,5 meter på en Rs-vagn behöver man använda en extra skyddsvagn som godset kan röra sig över. Det innebär ytterligare kostnader samtidigt som det skapar begränsningar för hur godset kan lastas.

För att lösa problemet hyr Vossloh via Green Cargo sedan våren år 2017 två specialvagnar från Tyskland, fyraxliga vagnar av littera Rbps som lastar längder upp till 25 meter.

– De längre Rbps-vagnarna är mycket lättare att lasta än vanliga Rs-vagnar eftersom de har fällbara stolpar på sidorna, till skillnad från Rs-vagnar där stolparna måste monteras bort för hand. Det finns dessutom en större yta att sprida materialet på, säger Tony Klameth.

Nedlagda godstransporter hinder på vägen

Genom att styra om transporterna till järnvägen har Vosslohs lastbilstransporter minskat varje år. Under år 2016 nådde man upp till 15 procent järnvägstransporter och 2018 blev det 18 procent. Men årsskiftet 2018/2019 uppstod ett hinder på vägen mot att nå målet på 40 procent järnvägstransporter år 2020. Då lade Green Cargo, på grund av minskande volymer, ner godstransporterna via färjan mellan Ystad och polska Świnoujście. Samtidigt försvann då Vosslohs möjlighet att skicka järnvägsvagnar fram och tillbaka mellan Ystad och Örebro flera dagar i veckan. Istället blev man styrd till att skicka iväg en av Rbps-vagnarna med material från Ystad på måndagar för att veckan därpå skicka iväg den andra vagnen.

Mångdubblar järnvägstransporten

För att kunna fortsätta andelen järnvägstransporter har Vossloh beställt ytterligare två Rbps-vagnar, vilka kommer i september 2020. Det dryga halvåret fram till dess kompletterar man de två befintliga Rbps-vagnarna med två extra långa Rs-L-vagnar.

– Tidigare körde vi under högsäsong en tågvagn och upp till fem lastbilar i veckan. Med dubbla antalet järnvägsvagnar siktar vi på att komma ner till en lastbil i veckan.

Denna manöver gör det möjligt att trots begräsningen i transporterna att uppnå – och passera – Vosslohs tidigare mål med 40 procent järnvägstransporter till 2020.

– Tanken är att vi ska gå ner från 90 lastbilstransporter, som vi använde 2019, till 45. Nu siktar vi på nå 70 procent järnvägstransporter redan i år.