Rälssmörjningsutrustning

Smörjapparat Clicomatic

Minskat slitage med 98 procent

När tillgängliga rälssmörjningsmetoder visade otillräcklig effektivitet, beslutade sig Vossloh Nordic för att framställa en helt ny rälssmörjningsutrustning som uppfyller branschens alla krav. Resultatet blev rälssmörjningsutrustningen Clicomatic. En undersökning från Trafikverket visar att högeffektiva Clicomatic minskar slitaget i kurvor med 98 procent. Samtidigt minskar slitaget på hjulflänsen med 50 procent.

Effektiv rälsmörjning eliminerar praktiskt taget slitaget i kurvor med en radie större än 400 meter, och minskar det starkt i kurvor med mindre radie. Även på järnvägsstationer är det viktigt att använda sig av rälsmörjning, då man genom att smörja förlänger livslängden på växeltunga och stödräl radikalt.

Flexiblitet med olika drivmedel

Clicomatic finns i två versioner, med två olika typer av drivmedel – Clicomatic LP som drivs av gas och Clicomatic EC som drivs av el. Gasdrift har fördelen att man kan placera utrustningen på valfri plats, då den inte kräver någon som helst anslutning. Eldrift är fördelaktig då man har tillgång till el, eftersom den inte kräver underhåll i form av påfyllning av drivmedel.

Specialversion för gaturäl

Clicomatic finns även i en version för gaturäl – Clicomatic Gatu (SLE). Eftersom slitage på gaturäl och hjulfläns är utbrett på spårvägar och tunnelbanor, är Clicomatic Gatu en effektiv investering som förlänger livslängden på räl och hjul avsevärt. Dessutom minimeras oljud och buller från spårväg eller tunnelbanor. Det finns många valmöjligheter vid monteringen av Clicomatic Gatu – allt från typ av drivmedel till önskad smörjning.

Inga ingrepp i rälen

Alla utrustningarna (undantaget Clicomatic Gatu) är utformade så att man inte behöver borra eller göra andra ingrepp på rälen. Dessutom är utrustningen både miljö– och kostnadseffektiv eftersom den endast förbrukar den mängd smörjmedel som är nödvändigt för att smörja rälen på ett effektivt sätt. Systemet är anpassat att fungera med miljövänliga fetter, vilket minskar miljöpåverkan.

Hitta rätt produkt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *