Snabbspårväg, spårväg och tunnelbana

Light rail

Erfarna Light rail-byggare

Vossloh har levererat infrastrukturen till de flesta nybyggda spårvägssystemen i södra Europa och Vossloh Nordic levererar till många Light rail-banor* runt om i Norden. Bland annat hade vi en i princip komplett leverans till Aarhus Letbane, vilket du kan läsa mer om under Referensprojekt . Sådana stora projekt kräver nytänkande för att hålla en modern standard och komfort. Därför har vi nykonstruerat samtliga system, från signalsystem och elkraft till spår och spårväxlar.

*Begreppet Light rail – spårtrafik med lätta fordon – används på lite olika sätt av olika aktörer. Vi räknar, förutom snabbspårvägar, även in tunnelbanor och spårvägar som inte går på egen banvall i begreppet, eftersom dessa också trafikeras av lätta fordon.

Lösningar för Light rail