Extra balkar lösning till ovanligt lyft

20 meter långt och 7,2 meter brett. För att kunna lyfta ett ovanligt stort mittenparti krävs det nya lösningar. I norska Hamar löste man det lyftande lätt.

För att få bra lyftpunkter till att lyfta det 20 meter långa och 7,2 meter breda mittenpartiet till växeln i Hamar så använde man extra balkar.

Hamar

Uppdrag: Leverans och installation av kryssväxel samt demontering av gammal växel.
Plats: Hamar.
Kund: Bane Nor.

I byn Hamar, cirka sex mil sydöst om Lillehammer, behövde en ganska ovanlig typ av kryssväxel bytas ut. Istället för att bestå av fyra enkelväxlar, låg där en gammal kryssväxel bestående av en dubbel korsningsväxel och tre enkelväxlar. Den gamla växeln ersattes den första helgen i september år 2018 av en ny kryssväxel med radien 190-1:9.

Balkar som lösning

Det svåra med att byta ut växeln var det stora mittenpartiet: Krysset var 20 meter långt och 7,2 meter brett.

För att klara av det svåra lyftet så kom Vossloh tillsammans med beställaren fram till att man skulle använda en metod som bolaget testat i Oslo tidigare under sommaren: lyftbalkar.

– Vi fick använda balkar som vi la in mellan sliprarna för att få bra lyftpunkter, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh.

Prefabricerades och demonterades

Ett kryss av den storleken som installerades i Hamar går inte att transportera på de lutande vagnar som Vossloh normalt sett kör sina prefabricerade spårväxlar på. Efter prefabrikationen demonterades därför växeln, transporterades isär och byggdes därefter ihop bredvid spåret i Hamar. Under uppbyggnationen på plats så sköts lyftbalkarna in mellan sliprarna. När krysset låg på plats så drogs balkarna ut från spårkrysset med hjälp av spår som entreprenören grävt i bankroppen.

Vosslohs Kirowkran används till att riva den gamla kryssväxel som skulle ersättas i Hamar.

Fem insparade timmar

Installationsarbetet inleddes med att Vossloh rev den gamla växeln med hjälp av sin spårgående Kirowkran. Den gamla växeln lades vid sidan av spåret, där entreprenören sedan skruvade isär den.

Efter rivningen hade Vossloh ett arbetsuppehåll innan de började lägga den nya växeln med hjälp av kranen. Alla dessa moment flöt på bra.

– Vi jobbade snabbare än tidplanen och lämnade rivningen tre timmar tidigare än planerat. Totalt så sparade vi in fem timmar som entreprenören kunde använda till annat arbete. Så både entreprenören och beställaren Bane Nor var väldigt nöjda med vår insats, säger Fredrik Johansson.