Välkommen till Vossloh Nordic

Nordens ledande leverantör inom spårteknik

Vossloh är Nordens ledande leverantör och ett av världens ledande företag med heltäckande kompetens inom allt som rör modern spårteknik.

Infrastruktur för järnväg är vår kärnverksamhet och vi erbjuder kunder över hela världen kompletta lösningar från en enda leverantör. Genom våra leveranser bidrar vi till säkra, hållbara och miljövänliga transporter av människor och varor. Vossloh AG är ett börsnoterat företag med i genomsnitt 3.800 anställda och som under år 2022 sålde varor och tjänster för 1.046,1 miljoner euro.

Mässa

Du har väl inte missat vår kundundersökning?


Vi arbetar ständigt med att förbättra vår service gentemot våra kunder. Därför har vi tagit fram en kundenkät för att bättre förstå era förväntningar på oss. Dina svar gör det möjligt för oss att förstå hur ni uppfattar oss i dag – men framförallt kan vi lära oss hur inom vilka områden ni tycker att vi kan förbättra oss.

Detta är Vossloh

Vossloh presenterar framtidens smarta järnväg: Sömlösa transporter med maximal tillgänglighet genom Vosslohs många lösningar.