Välkommen till Vossloh Nordic

Nordens ledande leverantör inom spårteknik

Vossloh är Nordens ledande leverantör och ett av världens ledande företag med heltäckande kompetens inom allt som rör modern spårteknik.

Infrastruktur för järnväg är vår kärnverksamhet och vi erbjuder kunder över hela världen kompletta lösningar från en enda leverantör. Genom våra leveranser bidrar vi till säkra, hållbara och miljövänliga transporter av människor och varor. Vossloh AG är ett börsnoterat företag med i genomsnitt 4.000 anställda och som under år 2023 sålde varor och tjänster för 1.214,3 miljoner euro.

Hållbarhetsrapport 2022

Under 2022 har vi fört många fler samtal än tidigare med våra intressenter, kunder och den egna koncernen. Det har gjort att både krav och förväntningar blivit tydligare för oss. Det är genom samarbete och dialog som vi når våra mål. Vossloh Nordic Switch Systems är på en spännande resa, där vi bygger världens bästa och mest hållbara organisation. Våra unika hållbarhetsaspekter är grunden, men det är tillsammans och i dialog som vi bygger ett hållbart företag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapport 2022

Du har väl inte missat vår kundundersökning?


Vi arbetar ständigt med att förbättra vår service gentemot våra kunder. Därför har vi tagit fram en kundenkät för att bättre förstå era förväntningar på oss. Dina svar gör det möjligt för oss att förstå hur ni uppfattar oss i dag – men framförallt kan vi lära oss hur inom vilka områden ni tycker att vi kan förbättra oss.

Detta är Vossloh

Vossloh presenterar framtidens smarta järnväg: Sömlösa transporter med maximal tillgänglighet genom Vosslohs många lösningar.