130 år med Vossloh

Internationellt spårväxelföretag med svenska och norska anor

Vosslohs historia är inte en berättelse, utan flera. Det som idag är Vossloh har nämligen flera olika begynnelser, i många olika bolag. Detta är berättelsen om Vossloh i Norden:

Fyra företag ser dagens ljus
1844. De Dietrich-familjen börjar producera järnvägshjul och axlar i Mertzwiller, i närheten av Strasbourg i Frankrike. Tolv år senare, år 1856, öppnar familjen en ny fabrik i Reichshoffen för tillverkning av lokomotiv och vagnar. Vid samma tidpunkt startar tillverkningen av spårväxlar. Reichshoffen är idag en av världens största anläggning för tillverkning av spårväxlar.

1872. Företaget Vossloh grundas av smeden Eduard Vossloh (1848–1899) Han startar tillverkning av befästningar för järnväg. Elva år senare, år 1883, får han sitt första kontrakt av Kungliga Preussiska Järnvägen för att producera fjäderbrickor för rälbefästningar.

1896. Rodeløkkens Maskinverksted & Jernstøperi grundas av Johan Rosenberg i Rodeløkken i Oslo.

1910. Carl Persson startar en lump- och skrotaffär i Ystad.

1914. Statens Järnvägars Centralverkstad i Örebro invigs 1902. Tolv år senare öppnar SJ en fabrik för spårväxeltillverkning på platsen. Expansionen av järnvägen i Sverige ger mycket arbete. Efter endast några år förser Centralverkstaden SJ med 90 procent av deras växelbehov.

Carl Persson ger sig in i järnvägsbranschen
1930. Carl Persson börjar sälja begagnade räler under företagsnamnet Carl Persson & Söner.

1940. Rodeløkkens Maskinverksted & Jernstøperi flyttar till Alnabru i Oslo och en ny fabrik som är anpassad till för att producera spårväxeldelar.

Under 1940-talet förstatligas huvuddelen av det svenska järnvägsnätet och mellan 1950 och 1985 läggs upp emot 40 procent av det svenska järnvägsnätet ner.

1953. Carl Persson & Söner tar över Påhlmans mekaniska verkstad och börjar tillverka växlar. En del kommunala järnvägar ¬finns kvar, som Carl Persson & Söner försörjer sig på att leverera till. Bland annat till tunnelbanan i Stockholm.

1960. SRS, Swedish Rail System AB grundades.

1983. Persöner Spårteknik AB blev SAB NIFE Svenska AB.

1984. Spårväxeltillverkningen inom De Dietrich får en ny start under namnet Cogifer. Snart blir Cogifer ledande inom områden som höghastighetsväxlar och spårsystem för stadsmiljöer.

Ystad och Örebro börjar samarbeta
1985. Carl Persson & Söner byter återigen namn, från SAB NIFE Svenska AB till GIA Industri AB, efter en fusion med Grängesbergs Industrivaru AB. Samma år såldes Åtvidabergs Spårväxlar- & Signalfabriks AB:s (ÅSSA) spårtekniska avdelning till GIA Industri AB.

Ystadföretaget GIA Industri har inlett samarbete med Centralverkstaden i Örebro. SJ beställer växeldelar från Ystad, vilka levereras till Örebro innan de transporteras ut i fält och monteras.

Under 1980-talet ökar de statliga investeringarna i järnvägen igen. Även flera industrier satsar på att bygga järnväg.

GIA Industri AB levererar många växlar till Norrland, där spåren används bland annat i pappersindustrin, vid stålverk och i gruvor. Bolaget levererar även till kommuner, däribland Göteborg som gör tvärtemot många andra städer vid denna tid och bygger ut sin spårväg.

Beställningar från Oslo till Istanbul
Under 1990-talet är GIA Industri AB med och bygger Gardemobanan i Oslo, Arlandabanan utanför Stockholm och Istanbuls metro. En rad företagsförändringar sker också i början av 1990-talet.

1990. Verksamheten i Örebro överförs till det SJ-helägda TGOJ, Tra¬fikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds järnvägar. Samma år blir spårväxeldelen av GIA Industri omdöpt till GIA Spårteknik AB.

1992. GIA Spårteknik AB fusioneras med Swedish Rail System, SRS.

1993. Det franska bolaget Cogifer tar över tillverkningen av spårväxlar från SJ och bildar, tillsammans med TGOJ, Cogifer Nordic.

Effektivisering och prefabricering
Under andra hälften av 1990-talet och framåt minskar växelunderhållet på det svenska järnvägsnätet.

1995. I Örebro tar man till nya lösningar för att effektivisera sin produktion och samtidigt höja kvaliteten, för att lättare klara en minskande marknad. Cogifer Nordic börjar prefabricera spårväxlar i en toppmodern monteringsanläggning.

1996. Britt Rosenberg, barnbarnsbarn till grundaren av Rodeløkkens
Maskinverksted & Jernstøperi säljer verksamheten till Cogifer vilken får namnet Cogifer Rodeløkken.

2000. Efter ordernedgång och hyreshöjning flyttas Cogifer Rodeløkkens inventarier och verksamhet till Örebro, förutom ett mindre försäljningskontor som placerats i Lillestrøm och som fortsatte vara aktivt under några år.

Vossloh i Sverige bildas
2003. Tyska Vossloh AG köper Cogifer-koncernen. Året därpå köper Vossloh SRS i Ystad. Vosslohs målsättning är att genomföra större investeringar då spårväxelmarknaden anses ha stor potential. Cogifers tillgång till de mest avancerade teknologierna inom spårväxeltillverkning har varit avgörande för företagets utveckling.

2005. SRS och Cogifer Nordic fusionerar och får det nya namnet Vossloh Nordic Switch Systems. Huvudkontoret förläggs i Ystad, där även växeldelarna produceras. I Örebro prefabriceras växlarna.

Stort behov av nya växlar
Vossloh i Sverige bildas i en tid då underhållet på järnvägen har minskat drastiskt i åtskilliga år. Behovet att byta ut gamla växlar ökar. Under 2000-talet ökar tågtra¬fiken starkt och Vossloh är inblandat i flera stora infrastrukturprojekt i Norden, däribland Citytunnelbygget i Malmö, Söderströmstunneln och Norrströmsbron i Stockholm, spårvägsbygge i Århus och växelbyten på Oslo sentralstasjon.

2006. Den svenska säljorganisationen förstärks och övertar försäljningen gentemot de norska kunderna.

Effektiviserad produktion
2007. Vossloh effektiviserar sin prefabricering genom att inleda en omfattande förändringsprocess där produktion och administration strömlinjeformas.

2008. Vossloh Nordic Switch Systems förvärvar danska Sportek Maskinfabrik A/S, Danmarks enda spårväxeltillverkare. Närheten till Ystads omfattade bearbetningskapacitet och Sporteks unika kunnande om det danska järnvägsnätet kan ses som den ultimata lösningen i Danmark för att möta den ständigt ökade efterfrågan.

2009. Vossloh Nordic Switch Systems investerar i en ny fräsmaskin för att fördubbla bearbetningskapaciteten på den Nordiska marknaden. Investeringen är den största någonsin i företagets historia.

Levererar till många aktörer
2010. Vossloh Nordic Switch Systems investerar ytterligare för att effektivisera och öka kapaciteten för hantering av prefabriserade växlar vid sin anläggning i Örebro. Bolaget tecknar avtal med Trafikverket för att leverera det modulära växeldrivet Easyswitch.

2011. Vossloh Nordic Switch Systems vinner kontrakt för prefabricering av stålsatser och reservdelar till norska Jernbaneverket samt prefabricering av stålsatser till SL.

2012. Vossloh Nordic Switch Systems vinner kontrakt för stålsatser för en ny generation spårväxlar och reservdelar samt prefabricering, transport och lossning till Trafikverket. Vinner även kontrakt för stålsatser och prefabricering av växlar till Köpenhamns Metro.