Helhetslösningar för snabbspårväg, spårväg och tunnelbana

Light rail

Vossloh Nordic är sedan länge den givna leverantören av spårteknik och spårväxlar i Norden, med ett komplett sortiment som är anpassat till nordiska förhållanden in i minsta detalj. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat helhetslösningar för alla förekommande trafiksituationer på nordiska Light-railbanor, till vilka vi räknar snabbspårvägar, spårvägar och tunnelbanor.

Nordiska lättbanor för nordiskt klimat

Från våra anläggningar i Ystad och Örebro levererar vi kompletta systemlösningar för alla trafiksituationer till snabbspårväg, spårväg och tunnelbanor, vilka är anpassade för att klara Nordens hårda klimat.

Ledande Light rail-experter

Vossloh är en världsledande leverantör av spårsystem som har levererat infrastrukturen till de flesta nybyggda spårvägssystemen i södra Europa och vi levererar till många Light rail-banor runt om i Norden. Bland annat hade vi en i princip komplett leverans till Aarhus Letbane . Leveranserna i Norden löser vi mestadels med våra nordiska experter, som har full koll på lokala förutsättningar och lokala standarder. I högteknologiska projekt kan vi även förstärka den lokala organisationen med världens främsta experter inom olika områden från våra systerbolag.

Brett sortiment och skräddarsydda lösningar

I sortimentet har vi standardlösningar för Light rail-banor. Men vid behov skräddarsyr vår nordiska konstruktionsavdelning kompletta system- och funktionslösningar, inklusive konstruktions-, projekterings- och bygghandlingar. Ett sådant exempel är spårväxlarna i Lunds spårväg . På så sätt underlättas det nödvändiga byggandet av nya lätta spår och genomförandet av projekten blir både snabbare och billigare.

Minimerar buller och vibrationer

Då lättbanor ofta löper i tätbebyggda områden är minimering av buller och vibrationer av största vikt. För att bygga bort störande oljud från trafiken arbetar vi med flera olika tekniska lösningar som hanterar problemet, exempelvis rörlig spets i korsningar och högelastiska befästningar, men även underläggsplattor och speciella mellanlägg som föreslagits i järnvägen Västlänken.

Maximal kvalitet. Minimal miljöpåverkan

Genom att prefabricera kompletta spårväxlar i fabrik har vi revolutionerat branschen. Växlarna monteras, justeras och testas i fabrik under kontrollerade förhållanden av våra mycket erfarna växelbyggare. Det garanterar en väldigt hög byggkvalitet, vilken inte är möjlig att uppnå i växlar som byggs ute i fält. Samtidigt har vi i fabriken full kontroll på alla miljökänsliga moment, vilket gör att miljöpåverkan minimeras.

Effektivare järnvägsprojekt med tidig växelprojektering
Med detaljprojektering av spårväxelexperter redan i projekteringsstadiet kvalitetssäkras en garanterat fungerande spårväxellösning i små som stora projekt.
  • Säkrar strategiska komponenter i god tid
  • Slipper sent upptäckta problem
  • Undviker fördyrande omplaneringar
  • Optimerad installation som säkerställer projektets tidplan

Läs mer om detaljprojektering

Färre oplanerade avbrott med prediktivt underhåll
Sensorövervakning ger dig full koll på banans tillstånd – i realtid. Det möjliggör prediktivt tillståndsbaserat underhåll, vilket i sin tur gör oplanerade avbrott på grund av växelfel ett minne blott.

Läs mer om Asset Management

Läs mer: Vossloh i praktiken

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *