Hamn- och industrispår för nordiskt klimat

Industrier och hamnar

Vossloh Nordic är sedan länge den givna leverantören av spårteknik och spårväxlar i Norden. Från våra anläggningar i Ystad och Örebro levererar vi modern spårteknik och kompletta prefabricerade spårväxellösningar, anpassade för att klara Nordens hårda klimat. All spårteknik är skräddarsydd efter behoven för varje enskild hamn och färjeklaff, industri och kranspårsystem, vilka är byggda för att minimera livscykelkostnaden och maximera både livslängden och tillgängligheten.

Överlägsen kvalitet

Genom att prefabricera kompletta spårväxlar i fabrik så har vi revolutionerat spårbranschen. Växlarna monteras, justeras och testas i fabrik under kontrollerade förhållanden av våra mycket erfarna växelbyggare. Det garanterar en väldigt hög byggkvalitet – vida överlägsen en platsbyggd växel.

Oslagbar tidseffektivitet. Ojämförlig kostnadseffektivitet

Prefabricerade växlar som installeras av vår spårgående kran ger extremt tidseffektiva installationer . Vi pratar om installation av en växel på enstaka timmar, istället för de 24 timmar som det tar att platsbygga en växel. Det gör att du undviker långdragna och kostsamma stopp. Prefabricerade växlar som levereras på järnväg och installeras med en spårgående kran är samtidigt också det absolut mest kostnadseffektiva alternativet – så fort som leveransen inkluderar några stycken växlar.

Minimal miljöpåverkan

Eftersom vi prefabricerar spårväxlar i fabrik har vi full kontroll på alla miljökänsliga moment, vilket gör att miljöpåverkan minimeras. När växlarna kombineras med järnvägstransporter så blir dessutom koldioxidutsläppen extremt låga – en bråkdel jämfört med lastbilstransporter. Dessutom kan Vosslohs leverans innefatta hämtning och hantering av gammalt spårmaterial och miljöfarligt material.

Lättmonterat kranspårsystem

Vosslohs kranspårssystem har utvecklats i nära samarbete med ledande byggföretag och krantillverkare. Genom att använda färdigmonterade kranspår på betongsliprar med färdigbockade kurvor i längder om sex meter har vi fått fram ett lättmonterat och robust system som håller spårkostnaderna nere.

Effektivare järnvägsprojekt med tidig växelprojektering
Med detaljprojektering av spårväxelexperter redan i projekteringsstadiet kvalitetssäkras en garanterat fungerande spårväxellösning i små som stora projekt.

  • Säkrar strategiska komponenter i god tid
  • Slipper sent upptäckta problem
  • Undviker fördyrande omplaneringar
  • Optimerad installation som säkerställer projektets tidplan

Läs mer om detaljprojektering

Färre oplanerade avbrott med prediktivt underhåll
Sensorövervakning ger dig full koll på banans tillstånd – i realtid. Det möjliggör prediktivt tillståndsbaserat underhåll, vilket i sin tur gör oplanerade avbrott på grund av växelfel ett minne blott.

Läs mer om Asset Management

Proof of concept

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *