Spårväxlar prefabricerade och testade på fabrik

Kompletta växlar

Högsta kvalitet och bättre för miljön

Genom att börja prefabricera kompletta spårväxlar i fabrik så har vi revolutionerat järnvägsbranschen. Växlarna monteras, justeras och testas i fabrik under kontrollerade förhållanden av våra mycket erfarna växelbyggare. Det garanterar en väldigt hög byggkvalitet, vilken inte är möjlig att uppnå i växlar som byggs ute i fält. Samtidigt har vi i fabriken full kontroll på alla miljökänsliga moment, vilket gör att miljöpåverkan minimeras.

Precis i tid-leveranser

Tack vare fabriksmonteringen så är det möjligt att leverera kompletta spårväxlar precis när de behövs – vilket ger minsta möjliga driftstörning. Precis i tid-leveranserna är genomförbara tack vare noggrann planering och våra specialbyggda vagnar. På dessa transporteras växelpartierna diagonalt, vilket gör att de trots sin storlek får plats inom det fria rummet.

Ökad tillgänglighet – växelinstallation på tre timmar

En platsbyggd spårväxel tar cirka 20 timmar att bygga. Men om man kombinerar Vosslohs prefabricerade växlar med vår spårgående kran tar motsvarande installation endast tre timmar. Vid växelbyten blir driftstoppen så korta att de inte längre behöver planeras under helgernas långa dispositionstider. Och vid större arbeten innebär det att entreprenören får mer tid till att färdigställa sitt arbete.

Hög kostnadseffektivitet

Kostnadseffektiviteten på prefabricerade växlar är oslagbar när tillgänglighet till en störningsfri bana och kvaliteten på utfört arbete tas med i beräkningarna. Effektiviteten blir dessutom ännu högre om hämtning av gammalt spårmaterial, hantering av miljöfarligt avfall och återvinning eller återbruk av material inkluderas i leveransen.

Installationer överallt

Vår spårgående kran kan användas för installation av spårväxlar även på platser som är svårtillgängliga för andra typer av kranar. Den kan exempelvis användas i tunnlar, bredvid trafikerade banor och under kontaktledningar. Det gör att man slipper onödiga driftstopp på intilliggande spår eller kostsamma förberedelser såsom nedmontering av ledningar eller anläggande av vägar.

Kostnadsfria fältbesök

För att inget ska lämnas åt slumpen gör vi gärna kostnadsfria fältbesök vid den tilltänkta installationsplatsen. Då kan vi säkerställa att spårväxeln konfigureras på bästa sätt efter omgivningen, och på så sätt minimera risken för fel.

Hitta rätt produkt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *