Hållbarhet är nyckeln till framgång

Allt vi gör på Vossloh Nordic Switch Systems är kunddrivet. Vi stöttar våra kunders mål genom att erbjuda så effektiva, säkra och hållbara lösningar som möjligt.

Vi har valt att gå före eftersom vi vet att vi står inför enorma utmaningar till följd av klimatförändringarna. Genomgripande åtgärder krävs och vi har därför gjort hållbarhet till kärnan i vår affär och en central del av all verksamhetsstyrning.

Vossloh Nordic Switch Systems har som mål att nå nollutsläpp av koldioxid år 2030 för Scope 1 och 2. Vi har också en plan för hur vi ska nå Scope 3. Definitionen av Scope 4 är som bekant ännu långt ifrån fastslagen, men vi ser att vi kommer att kunna bidra också utanför våra produkters värdekedjor, eftersom fler sålda växlar gör det möjligt att transportera mer miljövänligt på järnväg.

Läs mer om hur vi arbetar i Hållbarhetsrapport 2022
Hållbarhetsrapport 2021

Visselblåsarfunktion

För att förebygga oegentligheter har Vossloh en visselblåsarfunktion. Alla som jobbar, eller har jobbat på Vossloh, kan rapportera vissa typer av missförhållanden i verksamheten via koncernens visselblåsarfunktion.

Vosslohs visselblåsarfunktion

Lagar, interna regelverk och uppförandekoder

Vi vill med vår verksamhet bidra till en hållbar framtid och en positiv samhällsutveckling. För att uppnå detta, arbetar vi enligt flera olika interna regelverk samt enligt regelverket från Institutet Mot Mutor (IMM).

Godkänt Compliance Management System

Vossloh har sedan 2006 ett Compliance Management System på plats som är godkänt av revisionsbyrån KPMG. Systemet har reviderats och utökats i omgångar, senast 2017, och används för att garantera regelefterlevnad.

Alla medarbetare har genomgått en compliance-utbildning för att säkerställa att de känner till och förstår innebörden av de regler som alla anställda ska följa. Nya medarbetare utbildas under introduktionsprogrammet för nyanställda. Vi har även en visselblåsarfunktion för att förebygga oegentligheter.

I företagets verksamhetssystem finns processer för lagefterlevnad på alla nivåer.

Kvalitet och miljö

För att säkerställa en kontinuerlig förbättring inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö så är vårt ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 samt enligt ISO 45001:2018 . Samtliga är certifierade av TÜV NORD . Vossloh i Finland innehar samma certifikat, certifierade av Kiwa Inspecta . Från januari 2016 omfattas även samtliga enheter i Finland av ledningssystemet.

Vi är också certifierade enligt ISO 3834–2 , en kvalitetsstandard inriktad specifikt på svetsproduktion, samt enligt TransQ , ett kvalificeringssystem för transportsektorn.

Vi arbetar efter uppsatta policys inom miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet. För att minimera vår miljöpåverkan så är vi dessutom anslutna till FTI , näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar, och vi köper enbart in förnybar el.

Läs mer om Vosslohs arbete med hållbarhet.

Vossloh-koncernens certifikat