Forskning och utveckling

Vossloh går oupphörligt i bräschen för den tekniska utvecklingen inom järnvägsbranschen. För att ständigt kunna förbättra tekniken för olika behov satsar vi stora resurser på utveckling och innovationer. Vi har flertalet utvecklingsavdelningar runt om i världen och i Sverige samarbetar vi även med universitet och högskolor. För att verkligen säkerställa framdrift i utvecklingen har vi sedan år 2018 anställt en Chief Digital Officer, som har det övergripande ansvaret för informationsteknologi, digitalisering och innovationer i hela Vossloh-koncernen.

Den huvudsakliga inriktningen på forskning och utveckling inom Vossloh-koncernen behandlar de viktigaste områdena just nu:
  • Öka spårtillgängligheten genom att maximera infrastrukturens livslängd och hållbarhet för ökade axeltryck
  • Minimera vibrationer och oljud samt att
  • Minimera utsläpp och livscykelkostnad

En stor del av lösningen inom dessa områden handlar om digitalisering av järnvägen. Med hjälp av sensorer, prediktiv analys och digitala tvillingar finns det stora möjligheter att förbättra framtidens järnväg.

Men vi arbetar även med utveckling av fysiska komponenter på flera fronter. Exempelvis har vi utvecklat befästningarna 336V och DFF 336 NG med ett mellanlager som består av cellentic – en väldigt flexibel elastomer som optimerar spårets elasticitet och därmed minskar vibrationerna från passerande fordon. Båda befästningsmodellerna är utrustade med spännklämmor och bultar med den nya premiumzinkbeläggningen Vossloh protect, vilken är extra miljövänlig. Vi utvecklar även CogX, ett nytt extremt elastiskt valsat stål. Materialet ger en högre motståndskraft mot slitage och stötar jämfört med befintliga lösningar och förlänger livslängden med upp till 30 procent.