Helhetslösningar för spår

Järnväg

Vossloh Nordic är sedan länge den givna leverantören av spårteknik och spårväxlar i Norden, med ett komplett sortiment som är anpassat till nordiska förhållanden in i minsta detalj. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat helhetslösningar för alla förekommande trafiksituationer på de nordiska järnvägarna.

Nordiska växlar för nordiskt klimat

Från våra anläggningar i Ystad och Örebro levererar vi modern spårteknik, växlar i delar och kompletta prefabricerade spårväxellösningar, anpassade för att klara Nordens hårda klimat. Med ett komplett sortiment av spårväxlar har vi lösningar med geometrier, växeldriv och växelvärme anpassade för varje anläggning och trafiksituation – oavsett om det handlar om växlar för höga axellaster , växlar till ett stationsområde med begränsat utrymme eller höghastighetsväxlar utvecklade för Norden .

Maximal kvalitet. Minimal miljöpåverkan

Genom att börja prefabricera kompletta spårväxlar i fabrik så har vi revolutionerat järnvägsbranschen. Växlarna monteras, justeras och testas i fabrik under kontrollerade förhållanden av våra mycket erfarna växelbyggare. Det garanterar en väldigt hög byggkvalitet, vilken inte är möjlig att uppnå i växlar som byggs ute i fält. Samtidigt har vi i fabriken full kontroll på alla miljökänsliga moment, vilket gör att miljöpåverkan minimeras.

Effektiva installationer ger mer tid i spår

En platsbyggd spårväxel tar cirka 20 timmar att bygga. När Vosslohs prefabricerade växlar kombineras med järnvägsleveranser med lutande vagnar och installation med en spårgående kran tar motsvarande installation endast tre timmar. Vid växelbyten blir driftstoppen så korta att de inte behöver planeras under helgernas långa dispositionstider. Och vid större arbeten innebär det att entreprenören får mer tid till att färdigställa sitt arbete.

Ett hållbart alternativ

Prefabricerade växlar som levereras på järnväg och installeras med en spårgående kran är det absolut mest kostnadseffektiva alternativet så fort som leveransen inkluderar några stycken växlar. Dessutom kan Vosslohs leverans innefatta hämtning och hantering av gammalt spårmaterial och miljöfarligt material. När detta, samt den ökade spårtillgängligheten, tas med i beräkningarna så blir kostnadseffektiviteten oslagbar. Med järnvägstransporter blir dessutom koldioxidutsläppen enbart en bråkdel jämfört med lastbilstransporter.

Installationer överallt

Vår spårgående kran kan användas för installation av spårväxlar även på platser som är svårtillgängliga för andra typer av kranar. Den kan exempelvis användas i tunnlar , under kontaktledningar och bredvid trafikerade banor . Det gör att man slipper onödiga driftstopp på intilliggande spår eller kostsamma förberedelser såsom nedmontering av ledningar eller anläggande av vägar vid installation i otillgänglig terräng.

Ett komplett utbud av växelkomponenter

Vi kan med kort ledtid producera växelkomponenter till äldre växlar. Med ett komplett program av både nytt och återbrukat material för samtliga förekommande spårsystem så är vi en av norra Europas ledande leverantörer av spårmaterial, med allt från underläggsplattor och fjädrar till stoppbockar och nödförband. För att minimera tiden för ett eventuellt driftstopp erbjuder vi beredskapslager med utbyteskomponenter för att snabbt kunna åtgärda oförutsedda fel.

Kostnadsfria besök i fält

För att inget ska lämnas åt slumpen gör vi gärna kostnadsfria fältbesök vid den tilltänkta installationsplatsen. Då kan vi säkerställa att spårväxeln konfigureras på bästa sätt efter omgivningen, och på så sätt minimera risken för fel.

Dokumentation: Manualer för Easyswitch

Manualer och tekniska beskrivningar för Easyswitch version 1.2 och 2.0 finns att hämta på Trafikverkets hemsida , under länken Standarddokumentation – Järnväg .

Effektivare järnvägsprojekt med tidig växelprojektering
Med detaljprojektering av spårväxelexperter redan i projekteringsstadiet kvalitetssäkras en garanterat fungerande spårväxellösning i små som stora projekt.

  • Säkrar strategiska komponenter i god tid
  • Slipper sent upptäckta problem
  • Undviker dyra omplaneringar
  • Optimerad installation som säkerställer projektets tidplan

Läs mer om detaljprojektering

Färre oplanerade avbrott med prediktivt underhåll
Sensorövervakning ger dig full koll på banans tillstånd – i realtid. Det möjliggör prediktivt tillståndsbaserat underhåll, vilket i sin tur gör oplanerade avbrott på grund av växelfel ett minne blott.

Läs mer om Asset Management

Läs mer: Vossloh i praktiken

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *