Detaljprojektering med

spåroptimering i ett tidigt skede

Växelprojektering

Världsledande kunskap och erfarenhet av alla typer av järn- och spårvägar ger oss unika insikter som är värdefulla i projekterings- och planeringsstadiet. Med vår hjälp säkerställer du rätt lösningar som optimerar spår och spårväxlar.

Slipp dyr och försenad omprojektering

Projektering av spår, och i synnerhet spårväxlar, kräver en djup kunskap för att lösningen ska få en optimal funktion. När växelexpertisen kommer in sent i ett projekt är risken för omprojektering därför betydande. Genom att i projekteringsstadiet ta hjälp av Vossloh Nordic för detaljprojektering av spår och spårväxlar med spåroptimering undviker du detta.

Hållbarare anläggning med kvalificerad rådgivning

Utifrån rälprofil och trafiksituation ger vi kvalificerad rådgivning med förslag på den effektivaste lösningen. Genom att tidigt göra aktiva val gällande materialval, byggnation och installation så kan anläggningen göras extra hållbar.

Snabb kompabilitetskontroll med unik digitalisering

Vi har digitaliserat och 3D-modelliserat samtliga komponenter i gamla växelgenerationer. På så sätt underlättas och påskyndas kompabilitetskontrollen mellan nya och gamla komponenter, då vi gör den digitalt istället för att experimentera ute i spår.

Digitaliserade arbetsprocesser och BIM

För att effektivisera arbetet så har vi i decennier använt digitaliserade arbetsprocesser och BIM, eftersom det ger en massa fördelar såsom virtuella kollisionskontroller, underlättat samarbete och en komplett överblick av ingående komponenter.

Rekommenderar standard – specialanpassar vid behov

Vi förordar alltid standardlösningar när det är möjligt, eftersom det ger minimerade kostnader och maximerad underhållsmässighet och livslängd. Men vid de tillfällen då det krävs en specialväxel tar våra svenska konstruktörer fram en skräddarsydd lösning. I riktigt högteknologiska projekt kan vi även ta hjälp av världsledande experter i våra systerbolag.

Kartläggning av reservdelsbehov

Genom att noggrant kartlägga och dokumentera behovet av reservdelar kan vi hjälpa dig att effektivisera underhållet och därmed minimera eventuella trafikstörningar. Detta arbete underlättas genom våra utförliga handböcker för ett kostnadseffektivt och långsiktigt underhåll av våra produkter.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *