Optimerad tillgångsförvaltning med prediktivt underhåll

Asset Management

Redan med vår långa erfarenhet och djupa kunskap om spår och växlar sätter vi rätt diagnos och ger rätt underhållsrekommendationer i rätt tid. När detta kombineras med modern teknik som BIM-modeller och sensorer i spår uppnår vi något helt nytt: prediktivt underhåll.

Minimerade störningar – maximerad livslängd

Med hjälp av vår långa erfarenhet och kunskap om spår och växlar sätter vi rätt diagnos och ger rätt underhållsrekommendationer – i rätt tid. Det ger en effektiv tillgångsförvaltning, asset management som det ofta kallas, vilket i sin tur minimerar störningar i infrastrukturen på grund av oplanerade avstängningar. Samtidigt maximerar det infrastrukturens livslängd.

Åtgärda fel innan de uppstår

Med smarta lösningar kan underhållet optimeras och fel åtgärdas innan de ens har uppstått. Med Vosslohs automatiska driftövervakningssystem övervakas spårväxelns tekniska kondition kontinuerligt med hjälp av sensorer. På så sätt identifieras fel snabbt – och de kan till och med förutspås. Det är en mycket effektivare metod än manuella besiktningar, som dessutom lättare missar begynnande fel.

Oplanerade avbrott ett minne blott

Sensorövervakning ger dig full koll på banans tillstånd – i realtid. Den ger även direkta varningar om ett akut fel är på väg att uppstå. I kombination med prediktivt underhåll gör det att oplanerade avbrott på grund av växelfel blir ett minne blott.

SÅ FUNKAR DET:

Sensorer + digitala tvillingar = Optimerad tillgångsförvaltning
Med hjälp av sensorer i spår samt digitala tvillingar i BIM så blir det möjligt att förutspå när en komponent behöver underhållas eller bytas ut. Så här funkar det:

1. Sensorer i spårväxlar registrerar vibrationer som uppstår av passerande tåg. När komponenterna slits, och ett fel är begynnande, så förändras vibrations-mönstret på ett specifikt sätt. Sensorn registrerar förändringen och analyserar vilket fel som är på väg att uppstå.
2. Informationen kopplas till en digital BIM-modell av den aktuella växeln – växelns digitala tvilling – och till berörd komponent. På Vossloh Nordic arbetar vi med BIM i hela flödet och levererar 3D-modeller på BIM-nivå 1 till 3, beroende på kundens önskemål.
3. Med kunskap om exakt vilken komponent som behöver underhållas, och när den behöver underhållas, blir det möjligt att optimera underhållsplanen och tillgångsförvaltningen – med rätt underhåll i precis rätt tid. På så sätt kan fel åtgärdas innan det har uppstått.

Resultatet: Minimerade kostnader, minimerat antal oplanerade avbrott och en maximerad livslängd på anläggningen.

Stora besparingar
Övervakningen förbättrar järnvägssystemets tillförlitlighet och tillgänglighet. Enligt officiella rapporter från Internationella järnvägsunionen, UIC, och datainsamling från driftområdena medför systemet följande kostnadsbesparingar:
  • 50 % vad gäller avhjälpande underhåll
  • 25 % vad gäller tid för åtgärd
  • 100 % vad gäller oidentifierade fel

Läs mer: Vossloh i praktiken

Få effektivare järnvägsprojekt med tidig växelprojektering
Med detaljprojektering av spårväxelexperter redan i projekteringsstadiet kvalitetssäkras en garanterat fungerande spårväxellösning i små som stora projekt.
  • Säkrar strategiska komponenter i god tid
  • Slipper sent upptäckta problem
  • Undviker fördyrande omplaneringar
  • Optimerad installation som säkerställer projektets tidplan

Läs mer om detaljprojektering

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *