Ny standardväxel för svenska järnvägen

En ny svensk standardväxel fyller ett uppdämt behov. Den första moderna dubbla korsningsväxeln har installerades i Stockholm. Kommande år blir det många fler.

Med Vossloh Nordics spårgående Kirow-kran kan trafiken köra som normalt förbi arbetsplatsen. Här passerar Snälltåget förbi precis utanför Stockholms centralstation.

För första gången på fem år har en helt ny svensk standardväxelmodell konstruerats och installerats. Installationen ägde rum på Stockholm centralstation i lördags, där en gammal dubbel korsningsväxel byttes ut mot en ny modern standardväxel av samma typ.

Detta var den första moderna dubbla korsningsväxeln som installerades i Sverige, men inte den sista. Det finns ett uppdämt behov av att byta ut gamla versioner av denna växeltyp, och redan 2022 kommer 11 stycken bytas ut, och ungefär lika många året därpå.
– Det är en extremt flexibel växel eftersom den på en väldigt liten yta ger möjlighet att växla in tåg på vilket som av de två motstående spåren. Det gör att modellen passar bra på platser där utrymmet är begränsat, som inne på Stockholms centralstation. En annan lösning med samma växelmöjligheter hade inte fått plats där, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh.

Eftersom en dubbel korsningsväxel innehåller många komponenter på en liten yta blir underhållsbehovet större än i andra växlar. Där det finns utrymme att bygga andra växellösningar gör man därför det. Men den kompakta designen har så stora fördelar att Trafikverket gav Vossloh i uppdrag att konstruera en ny standardmodell, med samma geometri och växeldriv som den gamla modellen.

Robustare växel

I äldre dubbla korsningsväxlar är det idag vanligt förekommande med S54-räl, vilka väger 54 kilo per meter. Eftersom dessa är räl är lättare och har en smalare rälfot tar de mindre plats än de moderna 60E-rälen, som väger 60 kg per meter.

Den nya dubbla korsningsväxeln på Stockholms central är förhållandevis kort, cirka 35 meter. Men samtidigt är den kompakt och innehåller mycket stål och betong, vilket gör den väldigt tung för sin storlek. Med en totalvikt på 56 ton är den Sveriges tyngsta dubbla korsningsväxel.

Men genom att gå över till den moderna standarden 60E får man andra fördelar. Främst är den nya spårväxelstandarden mer robust än den gamla. Det beror dels på att träslipers bytts ut mot betongslipers, och dels på att rälen blivit sex kilogram tyngre per meter. Sammantaget gör detta att den nya växeln får en totalvikt på hela 56 ton och att den tål högre belastningar än äldre dubbla korsningsväxlar. Eftersom anslutande spår oftast byggs med 60 kg-räl slipper man även så kallade övergångsräler från en större till en mindre standard, vilka också tar utrymme.

Eftersom 60E-räl tar större plats än de lättare S54-rälen har Vossloh gjort en hel del anpassningar för att kunna få plats med alla komponenter i den nya standardväxeln och samtidigt kunna behålla samma geometri som i äldre dubbla korsningsväxlar.
– Mycket handlar om anpassningar av infästningen av rälen på slipern. I grund och botten använder vi samma befästningssystem som i övriga moderna spårväxlar i standardsortimentet. Men vissa delar har vi anpassat för den dubbla korsningsväxeln så att allt får plats, exempelvis vissa skruvar och fjädrar.

Att installera spårväxlar under tak intill perronger eller under broar är inga problem med Vosslohs spårgående Kirow-kran.

Snabb och effektiv installation

Installationen av den dubbla korsningsväxeln på Stockholm C kunde genomföras snabbt och effektivt på lite drygt två timmar, utan stora avstängningar av centralstationen. Det hade inte varit möjligt utan den spårgående kran som Vossloh använder vid växelinstallationer.
– Växeln ligger under tak intill perronger, så installationen av en prefabricerad växel hade inte gått utan kranen. Den gamla växeln byggde man säkert ihop på plats, men det tar väldigt mycket längre tid, cirka 24 timmar, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh.

FAKTA: Dubbel korsningsväxel (DKV)

En växel där två rakspår korsas och det går att växla till vilket som av de två motstående spåren. Den dubbla korsningsväxeln används när det är väldigt trångt om utrymme eftersom den är väldigt flexibel med många växlingsmöjligheter. Samtidigt är det en tekniskt komplicerad växel som får mycket trafik över dess korta korsningsområde, vilket ger ett väldigt högt slitage. Därför bör växeltypen endast användas i undantagsfall, exempelvis på stationsområden eller på bangårdar.