Norska krav ger hållbarare transporter

I den senaste norska spårväxelupphandlingen ställde Bane NOR krav på låga koldioxidutsläpp från transporter, vilket ger direkta hållbarhetseffekter. En enda växelleverans via lastbil mellan Örebro och Trondheim skulle exempelvis släppa ut 2 500 kg koldioxidekvivalenter. Med järnväg blir det 12 kg. Samma hållbarhetspotential finns i Sverige.

I den senaste upphandlingen av spårväxlar i Norge baserades 20 procent av betygsättningen på låga koldioxidutsläpp från leveranser. Bane NOR bad helt enkelt om en redovisning på utsläpp för leveransen av en enkelväxel till två olika orter i Norge – Oslo respektive Trondheim. Vossloh, som när det är möjligt alltid transporterar via järnväg, vann upphandlingen.

När en banförvaltare som Bane NOR lägger in krav på hållbarhet i sina upphandlingar så får det direkta effekter på branschen.

– Hållbarhetskrav ger ett driv mot att införa hållbara transporter. Hitintills har vi fokuserat på att få upp andelen järnvägstransporter mellan våra egna anläggningar eftersom det är det vi själva kan påverka. Men med hållbarhetskrav från en kund blir det möjligt att göra mer. Då händer det saker i hela branschen som ger en nytta, säger Susanne Klyft, hållbarhetschef på Vossloh.

Upphandlingen i Norge gjorde att även Vossloh, som i många år verkat för hållbara transporter, rannsakade sig själva för att göra ytterligare förbättringar.

– Det handlade mycket om att rationalisera och effektivisera transporterna. Både från vår anläggning i Örebro ut till projekten, men även från våra leverantörer till våra anläggningar i Sverige. Exempelvis identifierade vi en möjlighet att samtransportera material från Spanien tillsammans med vår systeranläggning i Frankrike. I Frankrike lastas materialet om till järnväg. Totalt har vi hittat potential till att sänka utsläppen på transporterna till vår anläggning i Örebro med 90 procent.

Stor potential i Sverige

Att järnvägstransporterna verkligen gör skillnad på koldioxidutsläppen är tydligt. Att leverera en enda spårväxel från Vosslohs anläggning i Örebro till Oslo via lastbil skulle släppa ut runt 175 gånger så mycket koldioxid som en järnvägstransport – totalt cirka 1 000 kg jämfört med 5,7 kg CO2-ekvivalenter. Motsvarande siffra mellan Örebro och Trondheim är 208 gånger så mycket, eller 2 500 kg jämfört med 12 kg CO2-ekvivalenter. Samtidigt är järnvägstransporter i kombination med installation av en spårgående kran det mest tids- och kostnadseffektivaste alternativet .

– Vinsterna med hållbara transporter är stora. Eftersom avstånden i Sverige är liknande som de i Norge har vi samma fina potential att minska klimatavtrycket av en spårväxelleverans även i Sverige, säger Susanne Klyft.

I dagsläget är det endast är 30 procent av alla spårväxlar i Trafikverkets projekt som beställs med järnvägstransport, samtidigt som det finns en stor outnyttjad kapacitet för transport på järnväg. Därför hoppas man på Vossloh att Trafikverket i framtiden kommer att lägga in den typ av krav som används i Norge, även i svenska upphandlingar.

– För att uppnå de globala miljömålen måste ett miljötänk genomsyra alla upphandlingar, som att skriva in krav på låga koldioxidutsläpp eller för prioritering av järnvägstransporter. Det finns goda möjligheter att transportera mer på järnväg, allt som krävs är lite mer logistikplanering. Fördelarna är enorma med större lastvolymer och väldigt mycket mindre koldioxidutsläpp.

FAKTA: Ramavtal för norska spårväxlar

Vossloh vann under år 2021 upphandlingen om ramavtal för norska spårväxlar. Leveranserna startade kvartal tre 2021, har en löptid på två år och inkluderar förlängningsoptioner för ytterligare sex år.
Ordervolymen beräknas till mer än 80 miljoner euro för hela kontraktstiden.
I avtalet ingår även leverans av prefabricerade spårväxelmoduler på speciella växeltransportvagnar. Dessa kommer att levereras just-in-time från Vosslohs fabriker. Avtalet omfattar dessutom ett omfattande utbud av reservdelar för alla befintliga spårväxlar i det norska järnvägsnätet.