Projektering

Genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar

Vår expertis inom projektering bidrar till mer genomtänkta och billigare lösningar. Eftersom vi förfogar över en helt unik databas över alla aktuella spår- och växelkonstruktioner som finns i våra kunders spårnät så förstår vi lättare än någon annan vad som förväntas av en projektör. Med andra ord kan vi bättre beskriva och utvärdera olika alternativ eller materialval. Därför anlitar allt fler oss för att projektera i samband med växelbyten, bangårdsombyggnader – men också vid investeringsprojekt såsom nya depåer och verkstäder. Det handlar exempelvis om att hjälpa infrastrukturförvaltare, projektledare och spårprojektörer med:

  • Val av växelgeometri.
  • Analys av olika spårlösningar.
  • Stöd vid framtagning av tekniska riktlinjer.
  • Slipersutredningar.
  • Konsekvensanalyser .
  • Framtagning av bygghandlingar vid växelbyten.
  • Detaljprojektering.

Projektering åt många olika kunder

Projektering är en del av vår leverans till flera kunder. Det ingår som en självklar del i vårt åtagande gentemot SL och i vårt samarbete med norska BaneNOR ansvarar vi allt oftare för detaljprojekteringen av växelbyten och bangårdsombyggnader.

Mot svenska Trafikverket brukar vi regelbundet bistå våra kunders projektörer med avancerad teknisk support under projekteringsfasen. Vi ansvarar även systematiskt för framtagning av projektspecifika ritningar över alla avancerade spårgeometrier som krökningen av spårväxlar medför. Vid beställning av kompletta eller specialväxlar gör vi alltid en slipersutredning och tar fram unika underlag över varje spårväxel, allt för att säkerställa att just denna anpassas efter omgivningen.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring vår växel på +46(0)10-160 11 00 eller fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande

Din data

 
Obligatoriska fält är markerade med en *